Koszalin


RegionyzachodniopomorskieKoszalinKoszalinKoszalin

Miasto położone na Pobrzężu Koszalińskim nad rzeką Dzierżęcinką i jeziorami Jamo i Lubiatowo Północne. W 1214 roku książę Bogusław II nadał wieś Cossalitz (Koszalin) klasztorowi w Białobokach koło Trzebiatowa, a książę Barnim I w 1248 roku biskupom pomorskim rezydującym wówczas w Kamieniu. Lokacji miasta na prawie lubeckim dokonał biskup Herman von Gleichen w dniu 23 maja 1266 roku oraz ustanawił czynsze i samorząd miejski. W 1582 roku zakończono budowę rezydencji książąt pomorskich, która obecnie nie istnieje. Po wygaśnięciu rodu Gryfitów Koszalin przeszedł we władanie Brandenburgii. W 1718 roku prawie całe miasto uległo zniszczeniu w pożarze. Od 1816 roku Koszalin był stolicą rejencji koszalińskiej w prowincji Pomorze w Prusach. W 1859 roku ukończono budowę linii kolejowej Koszalin - Stargard jako część linii do Gdańska. W 1872 roku miasto staje się siedzibą powiatu Köslin. W latach 1911-1937 w Koszalinie kursowały tramwaje, które zlikwidowano z powodu nasilenia ruchu kołowego, zużycia taboru oraz malejącej opłacalności. W 1920 roku została zmieniona nazwa miasta z Cöslin na Köslin. 1 kwietnia 1932 miasto występuje z powiatu Köslin i staje się powiatem grodzkim w rejencji koszalińskiej.

4 marca 1945 roku Koszalin został zdobyty przez wojska radzieckie. Pomimo, że w mieście nie było długotrwałych walk, prawie całkowitemu zniszczeniu uległo śródmieście, większość zakładów przemysłowych i urządzeń komunalnych. W dniu 9 maja 1945 roku z Gniezna wybrano burmistrza - Stanisława Jakubowskiego. W 1945 roku Koszalin przejściowo był stolicą obszernego zachodniopomorskiego okręgu administracyjnego, a z chwilą, gdy Szczecin został przejęty przez władze polskie, stolicę przeniesiono do tego miasta, gdzie od lata 1945 roku urzędował Pełnomocnik Rządu na Okręg Pomorze Zachodnie. W 1947 roku miasto opuściły wojska radzieckie. W 1950 r. podzielono województwo na województwo szczecińskie i województwo koszalińskie. W wyniku reformy administracyjnej z 1998 Koszalin znalazł się w województwie zachodniopomorskim. Koszalin posiada dwa dworce kolejowe: Koszalin i Koszalin Wąskotorowy. Przez Koszalin przechodzą linia kolejowa Stargard  - Gdańsk i rozpoczyna swój bieg linia kolejowa Koszalin - Goleniów oraz wąskotorowa linia kolejowa Koszalin Wąskotorowy - Bobolice Wąskotorowe o rozstawie 1000 mm.

Inne nazwy: Cosoniensium, Cossalitz, Coslinum, Kòszalëno, Cöslin, Köslin.

Miejsca, które warto zobaczyć/zwiedzić:

Koszalin. Dawny młyn miejski z kamienicą mieszkalną (obecnie muzeum)

Koszalin. Dawny młyn miejski z kamienicą mieszkalną (obecnie muzeum)

Koszalin. Rynek Staromiejski

Koszalin. Rynek Staromiejski

Koszalin. Rynek Staromiejski

Koszalin. Rynek Staromiejski