Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza


KatalogEdukacjaSzkoły podstawoweSzkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza

Darłowo, ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12

76-150 Darłowo

+48 94 314 24 70

+48 94 314 44 70

http://www.sp3.darlowo.pl/

54°25'30"N 16°24'48"E

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie, to szkoła przyjazna, otwarta, środowiskowa, europejska, multimedialna.

Organizujemy wiele imprez środowiskowych m. in.: „Dzień Wiosny" we współpracy z Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Dzień Patrona" przy pomocy Straży Granicznej oddział Darłowo, Festyn Rodzinny „Grunt to Rodzinka", Dzień Sportu.

Uczniowie uczestniczą w wielu zajęciach pozalekcyjnych: plastycznych, muzycznych, przedmiotowych, sportowo-rekreacyjnych. Wielu uczniów skupia Szkolne Koło Caritas oraz Szkolne Koło Wolontariatu.

Na terenie szkoły prężnie działa Mały i Duży Samorząd Uczniowski.

Uczniowie specjalnej troski objęci są opieką pedagoga, psychologa i logopedy.

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach na terenie szkoły i poza nią, np.: konkurs matematyczny „KANGUR", recytatorski „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA", konkurs języka niemieckiego „SPRACHDOKTOR", języka angielskiego „ACE ENGLISH".

W szkole opracowano i wdrożono innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie rozszerzające edukację szkoły:

W szkole panuje przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy wspomagające ich realizację.

Pokaż lokalizację i formularz kontaktowy

Pokaż podobne obiekty w okolicy

Pokaż informację o miejscowości